تیم سافاری شاهوار آفرود

تیم سافاری شاهوار آفرود تیم سافاری شاهوار آفرود در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد و برنامه گردشگری خانوادگی و دوستانه را با خودروها دو دیفرانسیل به روز شروع کرد و در زمینه آفرود شاهرود توانست در مدن زمان کوتاه فعالیت های موفقی داشته  این تیم در سال ۹۶ با نام تجاری سرزمین عجایب ( wonderland ) …

تیم سافاری شاهوار آفرود خواندن ادامه