پارک ملی توران

پارک ملی خارتوران پارک ملی توران کجاست  در منتهي اليه شرق استان سمنان ودر 250 كيلومتري جنوب شرق شهرستان شاهرود در مجاورت استان خراسان واقع شده است. روستاي رضا آباد با جمعيتي بالغ بر 70 خانوار و 340 نفر ( سال 1377) در اين منطقه ودر مجاورت تپه هاي ماسه اي قرار دارد و توسط …

پارک ملی توران خواندن ادامه