کویر چاه جام

کویر چاه جام ما همه روزه برای کویر چاه جام تور داریم  موقعیت جغرافیایی چاه جام در  N3547 E5506 در 70 کیلومتری جنوب شهرستان شاهرود به طرف جاده طرود (جاده جندق ) قرار دارد و این کویر به دلیل نزدیکی شاهرود مورد بازدید علاقه مندان زیادی قرار میگیرد  علت تشکیل چنین ریگزاری در این ناحیه …

کویر چاه جام خواندن ادامه