تیم سافاری شاهوار آفرود

تیم سافاری شاهرود آفرود تیم سافاری شاهرود آفرود در سال 1392 تاسیس شد و برنامه گردشگری خانوادگی و دوستانه را با خودروها دو دیفرانسیل به روز شروع کرد شاهوار آفرود توانست در مدت زمان کوتاه فعالیت های موفقی داشته باشد این تیم در سال 95 در زمینه اجاره خودرو آفرود در شاهرود و کل استان …

تیم سافاری شاهوار آفرود خواندن ادامه